I chicago ibhodi yezinketho zokushintshanisa imakethe yokungabi nhlobo indiza ye vix - Zokushintshanisa indiza


Ikoranabuhanga rigezweho rituma imodoka zigenda zifashishije batiri zirimo umuriro w’ amashanyarazi riri mu bihanzwe amazo ku ruhando mpuzamahanga, aho buri ruganda ruzikora rukanazicuruza rukoresha imbaraga zidasanzwe rushaka kwigarurira iri soko. Eine Enterprise Search, die relevante Suchergebnisse liefert und in verschiedenen Datenbanken ihrer Business Anwendungen sucht, führt zu einem akzetpiereten Intranet bzw.

Zonke Izinto Zingenzeka Ngosizo LukaJehova “ UKUFA ngeke kusaba khona, ngisho nabafile bayovuswa baphinde baphile. Akuphephile nhlobo ngoba kuvulwa kuze kuse, ” kusho umakhelwane.
Dyondzo ya mofoloji yi hi dyondzisa na hi ta mahundzulukelo ya mimpfumawulo ya ririmi. ” Umkami, uMairambubu wezwa la mazwi ebhasini ayeligibele.

Imigaqo Yoshishino YakwaNestlé Imigaqo Esisinyanzelo Juni Umbhali/ isebe elikhupha le migaqo Usihlalo NeGosa Eliyintloko Abantu Eya Kubo Bonke abaqeshwa. Dyonzo leyi yi tlhela yi hi kombisa hi ta matwisiselo ya tindlela leti rito ri vumbiwaka kumbe vumbiweke ha yona. I chicago ibhodi yezinketho zokushintshanisa imakethe yokungabi nhlobo indiza ye vix. Babesho bengananazi.

Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe. Kuvele nokuthi kugcwala izingane ezingaphansi kweminyaka engu- 18, kudayiselwe nabantu abasebancane ngokweminyaka.

Loko hi tiva matumbuluxelo ya rito hi kota no ri ya tirhisa hi ndlela leyinene eswivulweni leswaku hi nga onhi ririmi leri ringanisiweke ngopfu ngopfu loko hi tsala. Ishayisana kuphi indlela yokwelapha yomdabu wakithi naleyo.

“ lemithi yesintu yiyona ezokwelapha noma sifosini. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu- Natal, uCol.

I-CHICAGO-IBHODI-YEZINKETHO-ZOKUSHINTSHANISA-IMAKETHE-YOKUNGABI-NHLOBO-INDIZA-YE-VIX