Isichazamazwi sangaphambili free download - Sangaphambili isichazamazwi


Izincazelo zisekelwe ku- English. Isichazamazwi sangaphambili free download.

Isichazamazwi sesikole esinezilimi ezimbili : IsiZulu- nesiNgisi : esishicilelwe abakwa- Oxford = Oxford bilingual school dictionary : Zulu and English. Isichazamazwi sami S58 My own dictionary.

This is a significant and commendable contribution to the development of Zulu lexicography in general, and Zulu monolingual dictionaries in particular. Uhlelo lokusebenza lwesichazamazwi se- free offline lwesiNgisi luchaza incazelo yamagama esiNgisi!
Izingxoxo zansukuzonke S45 Everyday conversations. IsiNgisi– IsiZulu.

S44 English spelling. Sithanda ukubonga bonke abasiphathisayo ukuze umsebenzi lo uphumelele ngoba alubana singatholanga uncedo olusuka kubo.

ISICHAZAMAZWI-SANGAPHAMBILI-FREE-DOWNLOAD