Isu elihle kakhulu lokuhweba amasheya - Kakhulu elihle

Society needs to discuss children' s issues. Click HERE for the official Isu Elihle Website.


“ Isu Elihle is isiZulu and could be translated into English as a beautiful,. UPhila mfundo msimang simbonga kakhulu ngokubhala izinkulumo zabantu.


Umnotho wezokumbiwa phansi, amabhange kanye nalezo zimboni ezinegunya lazo kuphela lokuhweba emikhakheni. Isu elihle kakhulu lokuhweba amasheya.

Isu Elihle: isiZulu meaning “ Great Idea”. Galingani eNingizimu Afrika, wathatha isu lakhe lomzabalazo.

Winner of the Isu- Elihle child- centred journalism awards discusses her winning story: " What turns some children into criminals? Isu Elihle Journalist Awards Rules & Guidelines: Please note by submitting your entry, you confirm that you have read and agree with the following rules:.

Lami elihle ngagcina ngingakwazanga ukuphumelela.

ISU-ELIHLE-KAKHULU-LOKUHWEBA-AMASHEYA