Izimo d isabelo sezinketho zesitoko - Zesitoko sezinketho

“ Ngazi [ abafana] abaningi abathi, ‘ Nginendodakazi ehlala lapha nendodana ehlala laphaya, ’ futhi ngendlela abakusho ngayo, kubonakala sengathi abanandaba. Gegelagege ntaba zonke ziyangigegela”.

Zikhulume ngazo zonke izimo eziqondile ongase ubhekane nazo lapho kungase kudingeke ukhethe okuthile okungokomthetho noma okungokwezimiso zokuhle lapho wenza umsebenzi wakho e- CLARCOR. 7 Bethuka, bamangala bathi: “ Bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo.

Lena indlu enkulu yaseBathenjini, encane eyakwaMvelase. I S A H L U K 0 AMAGALELO EZITHUNYWA ZENKOLO Isingeniso Ingxoxo ngokulotshwa nokuthuthukiswa kwezemibhalo yamaZulu yeyeme kakhulu emizameni nakumagalelo eZithunywa Zenkolo.

Izimo d isabelo sezinketho zesitoko. D) Insizwa uma ikhuzela intombi, idlalisela, iphethe igqoka layo, yayingathothongani lapho isithi: “ Dudlu, ntombi!
Mbusso 22/ 01/ at 4: 36 am # Ngifisa ukwakha intelezi. Labo abakhonze ukuzifaka emlonyeni, kungenzeka bazithole bethethiswa kanzima ngabathandiweyo babho, ngoba bazobe bebona kudicilela phansi ithuluzi labo.

You just clipped your first slide! This is all true, keep up the good work.

5 Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo, evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu; 6 kwathi kuzwakele lowo mdumo, uquqaba lwabuthana, lwaphithiza, ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. To the Curriculum and Assessment Policy Statements and the supplementary policy documents, possible errors may occur in the said documents placed on the official departmental websites.

Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Ukuba Nabantwana— Ingabe Kukwenza Indoda?
Now customize the name of a clipboard to store your clips. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.


Start studying Zulu : noun classes ( izigaba zamabizo ). Zanele Hlophe 01/ 01/ at 7: 55 pm # Beautiful, this is our history we African.

Isizwe saBathembu, singesinye sezinsika zakwaZulu. ABathembu kwasemandulo babakhelane naMaMbatha kanye naMachunu kanye nabakwaMabaso.
5 Responses to Imithi Yokwelapha Yesintu.
IZIMO-D-ISABELO-SEZINKETHO-ZESITOKO