Izinkolelo zokuhweba ngosuku lwemali - Zokuhweba izinkolelo


AMAZINGA WOMKHUBA OVAME UKUBONWA WOKUBALWA KWEZIMALI UKUBIKA KWEZEZIMALI KWEMINOTHO ENTENGAYO ( GRAP 10) GRAP 10 Ikhishwe ngoFebhruwari Ukubika Kwezezimali Kweminotho Entengayo 2 Isivumo Leli Zinga Lomkhuba Ovame Ukubonwa Wokubalwa kwezimali ( GRAP) lithathwa kakhulu. Kanye ngenyanga wonke umuntu uletha uhlamvwana lwemali— nanoma yinini lapho ethanda futhi kusemandleni akhe; ngoba akuphoqwa muntu; ngumnikelo wokuzithandela.
IZINKOLELO • Ukwethembeka • Impatho enhle enentobeko • Ukubambisana • Ukunakekelwa ngendlela enenhlonipho • Ukunakekelwa okwamukelekile kuwo wonke umuntu OKULINDELEKE KWIZIGULI ZETHU • Ukunakekela impilo yakho. Izinkolelo Nezimpawu Ekubonakala Ngazo Umuntu Okhulelwe By Ulwazi Programme on in Culture Uma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya noma engakasho abantu abadala bayakwazi ukuthi bazi kungekho umuntu owaziyo. 12 Umsebenzi woFakazi BakaJehova wokushumayela ngoMbuso emhlabeni wonke nawo usekelwa ngeminikelo. • Ukuvikela nokunakekela impahla yesiBhedlela.

Uma uthanda amasu wokuhweba wezindaba, aya lapha. Ukuqinisekisa ukuthi ukulahleka kuvelile ngosuku lokubika ku- akhawunti etholakayo nokuthi ibhizinisi lidinga ukulungisa inani lokuphatha le- akhawunti yokuthola; futhi ( ii) ukuthengiswa kokuhlu ngemva kosuku lokubika kunganika ubufakazi mayelana nevelu ebonakalayo ephelele ngosuku lokubika. Uma uthanda amasu okuhweba ngosuku nezinhlelo, zikhona lapha. ” — Apology, isahluko 39.

We would like to show you a description here but the site won’ t allow us. Uma uthanda ama- scalping amasu okuhweba Forex, aya lapha.

• Ukuhlonipha amalungelo ezinye iziguli kanye. Izinkolelo Nemikhuba Eyenziwayo Uma Kuduma Izulu By Ulwazi Programme on in Environment Uma lizoduma izulu kuba nesifudumezi kuhlangane amafu amnyama, lindindize noma lishise kodwa lishisele emafini.
Izinkolelo zokuhweba ngosuku lwemali. Uma uthanda ukuguqula amasu okuhweba kanye nesistimu, amasu amaningi lapha aguqula izinhlelo zokuhweba.

IZINKOLELO-ZOKUHWEBA-NGOSUKU-LWEMALI