Izinsizakalo zombono wamanani omthengisi - Zombono izinsizakalo

Bathi: iyekeleni ubumnyama bayo buyasabeka; Ifanele ukuyawucela imvuka kaNkosinkulu. Izibongo zeNkosi uCetshwayo Uzulu laduma obala, Lapho kungemunga kungemtholo.

Dawuniloda umculo namagama. Inzima lemnyama, Engabubende bezingonyama, Ibiqhutshwa uMseleni benoNgalaza; Bathi ifanele ukuyosikwa izihlangu eMkhweyantaba.

Kulendaba sizobheka ukusetshenziswa kwesibongo ngumuntu ocabanga ukuthi usebenzisa ekuyiso kanti amadlozi wona awamazi agcine esenezinkinga. Izinsizakalo zombono wamanani omthengisi.

Asibuyele esikoleni nasemsebenzini 1. Cula ngobuhle bukaJehova nendima esinayo ekwamukeleni abantu bazo zonke izinhlobo ukuba babe abangane bakaNkulunkulu. UHlamvana bhula mlilo; Ubaswe uMantshonga benoGqelemana. Njengoba uJehova uNkulunkulu * enguMdali wazo zonke izinto futhi engophezukonke, abantu abaningi bangase bathi nguye oyimbangela yazo zonke izinto ezenzekayo emhlabeni kuhlanganise nazo zonke izinto ezimbi.
Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities. Nokho, ake uhlole lokho iBhayibheli elikushoyo.

Izindaba zamadlozi zinezinkinga zakhona uma ungazenzi ngendlela efanele. Mdukatshani Rural Development Project Animal Health Promotion Programme Ukugcina imfuyo iphilile Ikhasi 1.
Ukuvezwa komlando ezibongweni zamakhosi amabili akwazulu, udingane nompande ngu: anthony s' busiso khuzwayo umsebenzi owenzelwe ukufeza izidingo zeziqu ze- masters. Net, kuri Page Facebook: The Rwandan Amakuru na Kanyarwanda, ama groupes Facebook yacu: Abasomyi ba The Rwandan na Abasomyi ba Kanyarwanda.
Kurikira amakuru agezweho ku mbuga za The Rwandan Media Network: www.
IZINSIZAKALO-ZOMBONO-WAMANANI-OMTHENGISI