Kungakanani okungenani i pip 1 ebalulekile ekuhwebeni kwangaphambili - Okungenani kwangaphambili

This is an authorized Web site of Jehovah’ s Witnesses. Eli- nye lalomathuba anjalo kwakuxa ndema phambi komfanekiso obalaseleyo owawenziwe ngumzobi wase-.

Kungakanani okungenani i pip 1 ebalulekile ekuhwebeni kwangaphambili. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye.
Kepha wanika lesi sithembiso esihle kubafundi bakhe ngesikhathi sokusebenza kwakhe. 1 K ithi sonke esize emhlabeni, uMsindisi wathi, “ Ezweni nizakuhlangabezana nenhlupheko” ( Johane 16: 33).

It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’ s Witnesses. Kuhluleka kutfola emanti nekuhanjiswa kwendle kunemitselela leminingi lemibi.

Ukuguquka kwesiko kuveza ukuhlukumezeka kwabantu besifazane kubhekiswa ezincwadini ezingamanoveli athi: ifa lenkululeko, ifa ngukufa. Ucwaningomabhuku, njengoba kushiwo esigabeni 1( 1) se- PAA, luchazwe njengokuhlola noma uphenyo, ngokuhambisana nanoma yiziphi izimiso ezisebenzayo zocwaningomabhuku, lwalezo zinto okufanele zibikwe ngokwesigaba 20 no- 28 somthetho.
We would like to show you a description here but the site won’ t allow us. Lilungelo lekutfola emanti nekuhanjiswa kwendle liyatsintsana nemalungelo ekuphila, ekuhlonishwa, etempilo, endlu, ekudla, emfundvo, ekuvikeleka, ekulingana ngebulili kanye nekuvikelwa ekubandlululweni.

1 N jengabanye abaninzi, ndikhe ndaphenjelelwa yi- misebenzi emihle yobugcisa kunye nomculo.
KUNGAKANANI-OKUNGENANI-I-PIP-1-EBALULEKILE-EKUHWEBENI-KWANGAPHAMBILI