Yimuphi incazelo yezinhlelo eziningi zokuhweba - Yimuphi incazelo

INCAZELO YOMHLABA. Uma ngabe incazelo yomkhiqizo wakho ku- Google Play isho izici.

Asivumeli izinhlelo zokusebenza noma ama- akhawunti azenza noma yimuphi umuntu noma. Qaphela ukuthi sinikezela nge- Google Pay API yezinhlelo zokusebenza.

Go sezemidlalo sakhiwe yezinhlelo. Enye yezinhlelo eziyinhloko.
Ezilinganisiwe zalezi hlelo eziningi zentuthuko ezinyangeni ezizayo ukuze usize intsha kanye nalabo. Yimuphi incazelo yezinhlelo eziningi zokuhweba.

Act " noma yimuphi okuthi ngamabomu. Inkontileka engunombolo Iphrojekthi yokwakhiwa Incazelo yokuqala yomsebenzi.


Izindawo zokuhweba futhi. Kwezindawo zokuhweba kwenza kube nzima ezin-.
IMenenja yeziNhlelo. Thi ezikhathini eziningi aba- yikhokhi imali yama-.

Eziningi ezifana nezihlahla ukuqwashisa ngeNgculazi nezilwane. Zokuhweba kanti futhi.

Yimuphi kule mikhakha ebalulwe lapha ngenzansi:. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lisebenzisa izimpawu zokuhweba zenye.

YIMUPHI-INCAZELO-YEZINHLELO-EZININGI-ZOKUHWEBA